. : !..

. : !..

 

.

 

 

: .

 

 

: .

 

 

ǡ .  

 

 

(1)           

 

 

: " " ǿ ǿ.

 

 

" " " ".

 

 

- - " . ".

 

 

ǡ ɺ " ".

 

 

" . ".

 

 

: ʡ , ӡ " . ".

 

 

: " ".

 

 

(2)           

 

 

(1)            :

 

 

" " " " " ".

 

 

(2)            :

 

 

? ? ɡ .

 

 

(3)            :

 

 

" " ߡ ߡ " ".

 

 

(3)           

 

 

(1)            :

 

 

" " " ".

 

 

: « ǡ »

 

 

(2)            :

 

 

" "

 

 

(3)            :

 

 

" ? ? ".

 

 

(4)            :

 

 

" " : « : : " " : " "".

 

 

(5)            :

 

 

" " .

 

 

(4)           

 

 

(1)            :

 

 

" " : ǡ ǡ : - - : " ".

 

 

.

 

 

(2)            :

 

 

" . "

 

 

: " ": ǡ " ": .

 

 

: Ǻ .

 

 

(3)            :

 

 

" . " " " .

 

 

(4)            :

 

 

" " : ǡ , , : « : ".

 

 

(5)            :

 

 

" " : . : « » .

 

 

" ". " ".

 

 

: ǡ .

 

 

ǿ.

 

ߡ ߡ ߡ " ".
----------
" " 18 2014